Співробітники ACA Bureau вирізняються високою направленістю на клієнтів та швидкістю реакції на наші запити.

Компанія проявила компетентність у вирішенні складних питань бухгалтерського обліку та оподаткування, кваліфікований підхід та допомогу в складанні зовнішньоекономічних контрактів та іншої документації.

А.П. Нагірняк, ТОВ "Мотортек Україна"

Відзначаємо високу підготовку, досвід і професіоналізм фахівців ACA Bureau, прагнення виконати роботу з максимальною якістю.

Уважне і тепле ставлення до клієнта, виконання роботи в строк дають нам можливість упевнено і стабільно почувати себе в питаннях бухгалтерської та податкової звітності по відношенню до банків, контрагентів, податкових органів, лізингових компаній.

Ю. В. Тютюнник, ТОВ "КЦР Україна"

Протягом 9 років співпраці компанія своєчасно і на високому рівні справляється з усією необхідною бухгалтерської роботою та фінансовою звітністю.

Ми можемо звернутися до фахівців у будь-який момент і отримати кваліфіковану допомогу не тільки в галузі бухгалтерії та міжнародних фінансів, а й у вирішенні будь-яких юридичних питань.

Ondrej Formanek, TTC MARCONI

Складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ

Консолідація фінансової звітності полягає у відображенні узагальненої інформації про діяльність материнської компанії й дочірніх підприємств у єдиному звіті. Основна мета, яку компанії переслідують при переході на консолідовану звітність, — надати інвесторам, кредиторам, власникам показники діяльності бізнесу якомога повно і прозоро.

З метою підготовки фінансової звітності по МСФЗ, розробляється облікова політика підприємства відповідно до облікової політики материнського підприємства та побажань інвесторів (власників).

Пакет звітності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку включає:

  • Бухгалтерський баланс (Balance sheet);
  • Звіт про прибутки й збитки (Profit and loss statement);
  • Звіт про рух грошових коштів (Cash Flaw Statement);
  • Звіт про зміну власного капіталу (Changes of Equity Statement);
  • Примітки або Пояснювальна записка до фінансової звітності (Disclosures)

Підготовлена звітність відповідно до МФСЗ підлягає презентації керівництву й інвесторам підприємства, а також захисту перед контролюючими органами.