Співробітники ACA Bureau вирізняються високою направленістю на клієнтів та швидкістю реакції на наші запити.

Компанія проявила компетентність у вирішенні складних питань бухгалтерського обліку та оподаткування, кваліфікований підхід та допомогу в складанні зовнішньоекономічних контрактів та іншої документації.

А.П. Нагірняк, ТОВ "Мотортек Україна"

Відзначаємо високу підготовку, досвід і професіоналізм фахівців ACA Bureau, прагнення виконати роботу з максимальною якістю.

Уважне і тепле ставлення до клієнта, виконання роботи в строк дають нам можливість упевнено і стабільно почувати себе в питаннях бухгалтерської та податкової звітності по відношенню до банків, контрагентів, податкових органів, лізингових компаній.

Ю. В. Тютюнник, ТОВ "КЦР Україна"

Протягом 9 років співпраці компанія своєчасно і на високому рівні справляється з усією необхідною бухгалтерської роботою та фінансовою звітністю.

Ми можемо звернутися до фахівців у будь-який момент і отримати кваліфіковану допомогу не тільки в галузі бухгалтерії та міжнародних фінансів, а й у вирішенні будь-яких юридичних питань.

Ondrej Formanek, TTC MARCONI

Міжнародні стандарти обліку і звітності

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS/IAS і US GAAP) виступають на даний момент ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність компанії, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань.

Якщо компанія має відповідну звітність, вона отримує доступ до джерел фінансування необхідних для її подальшого розвитку. Якщо ж компанія не має відповідної звітності, то вона, з погляду закордонного інвестора, не заслуговує довіри, і не може розглядатися як конкурентоспроможна в змаганні з іншими здобувачами капіталу.

Застосування МСФЗ може бути корисним і для тих компаній, які поки не збираються виходити на західні фінансові ринки. Ефект полягає в забезпеченні менеджерів інформацією, що підвищує ефективність керування, дає можливість грамотно спілкуватися з ринком і акціонерами, зміцнює систему корпоративної поведінки , а отже, і довіри до менеджменту. Найбільш сприятливий ефект буде мати застосування МСФЗ в компаніях, де власник не має власних представників у складі керівництва компанії й змушений задовольнятися інформацією, вилученої з фінансової звітності.

Фахівці нашої компанії розробляють цільову систему підготовки та подання фінансової звітності, оперативно враховуючи зміни в МСФЗ, а також майбутні тенденції діяльності компанії.

Вашій компанії буде доцільно перейти на звітність по МСФЗ якщо вона:

  • має бізнес із закордонними партнерами;
  • потребує додаткових кредитних ресурсів;
  • має розвинену систему корпоративної культури.

Складання фінансової звітності за МСФЗ

Вибір способу складання звітності по МСФЗ обумовлений очікуваними витратами й метою впровадження у компанії. Чим ширше збирається керівництво використовувати інформацію, підготовлену на основі МСФЗ, тим частіше компанії обирають паралельне ведення обліку — це дозволяє компанії будувати систему внутрішньої звітності на тих же принципах, що й зовнішньої.

Детальніше…
 

Складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ

Консолідація фінансової звітності полягає у відображенні узагальненої інформації про діяльність материнської компанії й дочірніх підприємств у єдиному звіті. Основна мета, яку компанії переслідують при переході на консолідовану звітність, — надати інвесторам, кредиторам, власникам показники діяльності бізнесу якомога повно і прозоро.

Детальніше…